Zarządzenie Nr 556/POP/2023 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 21 września 2023 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej