W sprawie:
nadania statutu Dzielnicowemu Domowi Kultury w Piekarach Śląskich, ul. Roździeńskiego 99.

Data uchwały:
2009-02-26

Numer uchwały:
XXXIV/373/09

Podjęta przez:
Rada Miasta w Piekarach Śląskich

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.