ZARZĄDZENIE NR 555/OR/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 20 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Piekarach Śląskich