ZARZĄDZENIE NR 553/GP/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 18 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na okres pięciu dni części nieruchomości gruntowych, położonych w Piekarach Śląskich oraz w sprawie powołania Komisji przetargowej