ZARZĄDZENIE NR 535/FB/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 8 września 2023 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 r.