Zarządzenie Nr 544/GP/2023 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 12 września 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr ORo.0050.199.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 8 kwietnia 2022 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich w rejonie ulicy Powstańców Warszawskich, przeznaczoną  do oddania w dzierżawę  w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat w sprawie zmiany Zarządzenia Nr ORo.0050.199.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 8 kwietnia 2022 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich w rejonie ulicy Powstańców Warszawskich, przeznaczoną  do oddania w dzierżawę  w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat