ZARZĄDZENIE NR 528/FB/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2023 - 2052