W sprawie:
upoważnienia Zarządu spółki "Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich" Spółka z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Data uchwaly:
2023-08-31

Numer uchwaly:
LXVI/719/23

Podjeta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwala wchodzi w zycie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2023&poz=6652