ZARZĄDZENIE NR 525/POP/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji do spraw inicjatyw lokalnych