ZARZĄDZENIE NR 507/SR/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Piekary Śląskie