Ogloszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Piekary Slaskie w zakresie edukacji w roku 2009 pn."Organizacja cyklicznych zajec edukacyjnych dla mieszkanców Piekar Slaskich w wieku emerytalnym"