Zarządzenie Nr 484 /GP/2023 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej, obciążającej nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Piekary Śląskie oraz nieruchomość gruntową będącą przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Piekary Śląskie.