ZARZĄDZENIE NR 481/FB/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta na 2023 r. w układzie zadaniowym