ZARZĄDZENIE NR 470/SM/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 19 lipca 2023 r. wprowadzenia "Regulaminu monitoringu wizyjnego Gminy Piekary Śląskie"

Publikacji nie podlegają załączniki:
nr 1 - Wniosek o rejestrację/ wyrejestrowanie użytkownika/administratora systemu CCTV,
nr 2 - Wniosek o udostępnienie loginu i hasła administratora w systemie CCTV,
nr 3 - rejestr wydanych materiałów CCTV,
nr 4 - wniosek o wyodrębnienie i udostępnienie danych osobowych z zapisu monitoringu Gminy Piekary Śląskie,
nr 7 - Rejestr przeglądów zapisów monitoringu wizyjnego Gminy Piekary Śląskie,
nr 8 - Ewidencja zdarzeń CCTV

Anonimizowane dokumenty dotyczą wewnętrznych procedur związanych z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego Gminy Piekary Śląskie.

Osoba dokonująca anonimizacji : Podinspektor WSM i ZK Iwona Aleksandrowicz