ZARZĄDZENIE NR 467/FB/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie uchylenia w części Zarządzenia nr 456/FB/2023 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 r.