ZARZĄDZENIE NR 466/FB/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie uchylenia w części Zarządzenia nr 440/FB/2023 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych oraz w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie na 2023 r.