ZARZĄDZENIE NR 457/FB/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych oraz w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie na 2023 r.