Zarządzenie Nr 447/GP/2023 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 12 lipca 2023 r.w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Tadeusza Kościuszki 22 przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu.