ZARZĄDZENIE NR 443/KM/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie przejścia na własność Gminy Piekary Śląskie pojazdu usuniętego z drogi