ZARZĄDZENIE NR 439/FB/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 r.