ZARZĄDZENIE NR 436/GP/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego, położonego w Piekarach Śląskich przy ulicy Gen. Jerzego Ziętka 25 oraz w sprawie powołania Komisji przetargowej