Zarządzenie Nr 404/GP/2023 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 6 lipca 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr ORo.0050.507.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 11 sierpnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat