ZARZĄDZENIE NR 402/GP/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do   sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowego udziału w prawie własności niewydzielonej części działki gruntu.