ZARZĄDZENIE NR 400/GP/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Gimnazjalnej, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat