ZARZĄDZENIE NR 396/GP/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy położony w Piekarach Śląskich przy ulicy Walentego Roździeńskiego 85, przeznaczony do oddania w najem w trybie przetargu