ZARZĄDZENIE NR 395/BZS/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciwko meningokokom” młodzieży rocznika 2010 oraz powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert konkursowych