Zarządzenie nr 348/FP/2023 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr ORo.0151-67/10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie Instrukcji dokonywania odpisów przedawnionych zobowiązań podatkowych w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.