Zarządzenie nr 338/PUP/2023 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 07.06.2023 r. w sprawie przyznania dodatkowych środków Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację innych fakultatywnych zadań w 2023 roku