ZARZĄDZENIE NR 330/OS/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru Uczestników Projektu grantowego pn. "Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Piekary Śląskie"