Zarządzenie nr 318/FB/2023 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 r.