ZARZĄDZENIE NR 317/OS/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 26 MAJA 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego pn.: "Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmina Piekary Śląskie", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 (dalej FE SL 2021-2027) przez Gminę Piekary Śląskie