ZARZĄDZENIE NR 316/BZS/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego, określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka uzależnień - Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół miejskich na terenie miasta Piekary Śląskie