Zarządzenie nr 314/PUP/2023 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 24.05.2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie aktywnych programów na rzecz promocji zatrudnienia oraz innych fakultatywnych zadań w 2023 roku