ZARZĄDZENIE NR 306/FB/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 r.