ZARZĄDZENIE NR 283/GP/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomości gruntowe, położone w Piekarach Śląskich w rejonie ulicy Bytomskiej przeznaczone do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku.