ZARZĄDZENIE NR 280/BZS/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert w ramach otwartego konkursu na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, pn. "Wspólnie w wodzie - metoda Halliwick"