ZARZĄDZENIE NR 277/FB/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta na 2023 r. w układzie zadaniowym