ZARZĄDZENIE NR 256/SM/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert w ramach otwartego konkursu na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, pn. "Zorganizowanie w placówkach oświatowych szkolenia dot. bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi, zorganizowanie nauki pływania dla dzieci i młodzieży oraz patrolowanie akwenów wodnych na terenie miasta i terenach przyległych. Propagowanie zasad i metod udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej".