ZARZĄDZENIE NR 255/SM/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert w ramach otwartego konkursu na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, pn. "Zorganizowanie zawodów sprawnościowych i pomocy przedmedycznej".