ZARZĄDZENIE Nr 240/GP/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Piekarach Śląskich w rejonie ulicy Marii Curie-Skłodowskiej oraz w sprawie powołania Komisji przeprowadzającej rokowania.