ZARZĄDZENIE NR 237/GP/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na oddanie  w dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej w Piekarach Śląskich przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego oraz w sprawie powołania Komisji przetargowej.