ZARZĄDZENIE NR 230/FB/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 r.