ZARZĄDZENIE NR 203/GP/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich przy  ulicy Biskupa Herberta Bednorza, przeznaczoną do oddania w dzierżawę  w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.