ZARZĄDZENIE NR 197/GP/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i zapasowego spółki pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) oraz w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomości gruntowe, położone w Piekarach Śląskich przy ulicy Gen. Jana Sadowskiego przeznaczone do zbycia w drodze bezprzetargowej, będące przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu).