ZARZĄDZENIE NR 194/POP/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2022 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Teodora Heneczka w Piekarach Śląskich, ul. Kalwaryjska 62 D