ZARZĄDZENIE NR 185/SM/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Piekary Śląskie w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności w roku 2023 pn. "Zorganizowanie zawodów sprawnościowych i pomocy przedmedycznej".