ZARZĄDZENIE NR 181/EK/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora  Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka  w Piekarach Śląskich, ul. Ks. Kpt. Gerarda Waculika 10