ZARZĄDZENIE NR 178/EK/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora  Miejskiego Przedszkola Nr 8
w Piekarach Śląskich, ul. ks. Józefa Czempiela 5