ZARZĄDZENIE NR 177/EK/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora  Miejskiego Przedszkola Nr 7 w Piekarach Śląskich, ul. Gen. Józefa Hallera 1