ZARZĄDZENIE NR 160/FB/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 r.